Trivsel i et rent inneklima

 • Vi skal alltid levere våre kunder renholdstjenester av god kvalitet
 • Vi skal alltid opptre høflig og være imøtekommende overfor våre kunder
 • Vi skal alltid ha på oss hel og ren arbeidsuniform
 • Vi skal alltid holde bøttekott og rengjøringsvogner ryddige
 • Vi skal alltid holde firmabiler rene og pene, og fremfor alt kjøre på en pen måte
 • Vi skal som kolleger og mennesker alltid lytte til, passe på og hjelpe hverandre i arbeidshverdagen

Våre grunnleggende verdier

 • Alle mennesker er ulike, men alle mennesker er like mye verdt
 • Vi ser oss alle som gode ambassadører for Fortuna Renhold når vi er på jobb
 • En kollegas rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning, religionsoppfatning og/eller partipolitisk tilhørighet, skal alltid respekteres
 • Alle kollegaer skal alltid ha tilstrekkelig arbeidstid og riktig utstyr for å kunne utføre et godt arbeide
 • Vi skal alltid arbeide for, og legge til rette for, at alle kollegaer er motiverte og tar ansvar i sitt arbeide
 • Vi skal tenke på HMS og arbeidsmiljø i hverdagen
 • Vi skal som kolleger og mennesker alltid lytte til, passe på og hjelpe hverandre i arbeidshverdagen