Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Det er viktig for Fortuna Renhold AS (heretter «F.R») at våre kunder sikkerhet og personvern ivaretas. Her vil du få informasjon om hvordan vi behandler og sikrer ditt personvern ihht. Personopplysningsloven – herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, «GDPR»).

Fortuna Renhold AS (heretter «F.R.») behandler personopplysninger om eksisterende kunder, tidligere kunder og potensielle kunder, samt brukere av nettsiden www.fortuna-renhold.no. Vi er forpliktet til å både beskytte innhentede personopplysninger og til å informere om hvordan vi benytter disse, og hvorfor. Våre kunders sikkerhet og personvern er viktig for oss, og vi vil sørge for at du føler dine personopplysninger er trygge hos oss. Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine er du velkommen til å ta kontakt med oss.

  • Vi sikrer personopplysninger i tråd med gjeldende lover og forskrifter
  • Vi begrenser bruken og behandlingen av personopplysninger til nødvendige formål og kun med uttrykkelig tillatelse eller på annen juridisk basis
  • Vi vil være kritiske, åpne og tydelige om når, hvordan og hvor vi bruker personopplysninger
  • Vi vil passe på at vi ikke lagrer personopplysninger lengre enn absolutt nødvendig

For å oppfylle avtaleforholdet

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning artikkel. 6, nr. 1, bokstav b.

I den grad behandlingen ikke er strengt nødvendig for å oppfylle avtalen med deg vil grunnlaget være «GDPR» artikkel 6, nr. 1, bokstav b, og vår legitime interesse i å følge opp avtaleforholdet med deg. For eksempel ved å svare på e-poster, i salg- og markedsførings-øyemed, og for å yte service til deg.

Kontaktskjemaer

Hvis du sender oss en melding via kontaktskjema på dette nettstedet, vil dataen du sender holdes lagret i vår database i den tid det anses nødvendig for oss for å benytte til det formål det er tiltenkt. Du kan til enhver tid be om at dine personlige data slettes fra vår database ved å kontakte oss på post@fortuna-renhold.no.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet.

Analyse

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at oppfølgingskommentarer kan gjenkjennes og bli godkjent automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger som lagres om deg

Hvis du har lagt igjen kommentarer eller benyttet kontaktskjema på denne nettsiden, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene som er lagret om deg. Du kan også be om at alle personopplysninger om deg slettes. Dette omfatter ikke opplysninger som er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor sendes opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.