Fortuna Renhold AS er et heleid norsk selskap som har spesialisert seg på renhold av kontor- og næringslokaler, butikklokaler, restauranter, teaterlokaler og borettslag/boligsameier

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vårt arbeidsområde er; Oslo, Bærum, Asker, Skjedsmo, Lørenskog og Nordre Follo. Vår organisasjon er oversiktlig og effektiv. Korte beslutningslinjer, kunnskap om kundens behov og vilje til service, gjør oss til en god og effektiv samarbeidspartner. Ledelsen i selskapet har drøye 30 år lang erfaring fra renholdsbransjen. Fortuna Renhold AS tar mål av seg til å være et alternativ i en bransje der velferd, trivsel, service og kvalitet er hovedproduktet.

0
Antall ansatte ved årsskifte 2022/2023
Verdiskaper

Vi har høyt fokus på HMS

Renhold blir utført av mennesker, og kvaliteten på utført renhold er til syvende og sist avhengig av hva renholderen presterer til enhver tid. Det er derfor viktig at vi som renholdsbedrift har etablert et kvaltitetssikringssystem som hurtig fanger opp avvik slik at vi raskt kommer tilbake til avtalt kvalitetsstandard. Vi har sammen med Stamina, som også er vår bedriftshelsetjeneste, utviklet et nettbasert IK- og HMS-system som er tilpasset Fortuna Renhold og alle våre ansatte. I dette system blir blant annet avvik, melding om uønskete hendelser etc. innrapportert. I tillegg registrerer alle ansatte sin arbeidstid i dette systemet daglig. Alle våre ansatte er satt inn i gjeldende lover og regler og bærer synlig ID-kort ute hos våre kunder.

Vi gir ikke pristilbud som går på bekostning av ønsket kvalitet

Alt for mange bedrifter lar seg friste til å velge et for lavt priset tilbud. Dette resulterer i stor slitasje på renholdere og gir dårlig renhold på sikt. I tillegg må vi dekke inn kostnaden med å ha en velfungerende HMS- og HR-funksjon. Vi bruker mye ressurser og legger stor vekt på å ha dyktige og engasjerte medarbeidere i arbeid ute hos våre kunder. Vi utarbeider tilpasset renholdsplan med arbeidsbeskrivelse for alle våre oppdrag. Du som kunde skal være trygg på at vi kan levere avtalt kvalitet og frekvens til den prisen vi blir enige om.

Kontakt oss i dag
Loading...

Driftssjef Nancy Jara Brändström og Adm.dir./CEO Patrik Brändström

HMS/HR Koordinator Pamela Lopez Maldonado

HR/HMS Sjef og Driftskoordinator Pamela Lopez Maldonado

Som driftskoordinator har Pamela en svært viktig rolle for å holde all drift i gang. Sammen med driftsjef Nancy sørger de for at cirka 80 – 90 kolleger er på rett plass til rett tid. De har også ansvaret for å følge opp medarbeidere og kundekontakter.

Vår visjon og grunnleggende verdier

verdiskaper 2021-2022
0
Antall ansatte ved årsskifte 2022/2023

Fortuna Renhold AS er et heleid norsk selskap som har spesialisert seg på renhold av kontor- og næringslokaler, butikklokaler, restauranter, teaterlokaler og borettslag/boligsameier

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vårt arbeidsområde er; Oslo, Bærum, Asker, Skjedsmo, Lørenskog og Nordre Follo. Vår organisasjon er oversiktlig og effektiv. Korte beslutningslinjer, kunnskap om kundens behov og vilje til service, gjør oss til en god og effektiv samarbeidspartner. Ledelsen i selskapet har drøye 30 år lang erfaring fra renholdsbransjen. Fortuna Renhold AS tar mål av seg til å være et alternativ i en bransje der velferd, trivsel, service og kvalitet er hovedproduktet.

Vi har høyt fokus på HMS

Renhold blir utført av mennesker, og kvaliteten på utført renhold er til syvende og sist avhengig av hva renholderen presterer til enhver tid. Det er derfor viktig at vi som renholdsbedrift har etablert et kvaltitetssikringssystem som hurtig fanger opp avvik slik at vi raskt kommer tilbake til avtalt kvalitetsstandard. Vi har sammen med Stamina, som også er vår bedriftshelsetjeneste, utviklet et nettbasert IK- og HMS-system som er tilpasset Fortuna Renhold og alle våre ansatte. I dette system blir blant annet avvik, melding om uønskete hendelser etc. innrapportert. I tillegg registrerer alle ansatte sin arbeidstid i dette systemet daglig. Alle våre ansatte er satt inn i gjeldende lover og regler og bærer synlig ID-kort ute hos våre kunder.

Vi gir ikke pristilbud som går på bekostning av ønsket kvalitet

Alt for mange bedrifter lar seg friste til å velge et for lavt priset tilbud. Dette resulterer i stor slitasje på renholdere og gir dårlig renhold på sikt. I tillegg må vi dekke inn kostnaden med å ha en velfungerende HMS- og HR-funksjon. Vi bruker mye ressurser og legger stor vekt på å ha dyktige og engasjerte medarbeidere i arbeid ute hos våre kunder. Vi utarbeider tilpasset renholdsplan med arbeidsbeskrivelse for alle våre oppdrag. Du som kunde skal være trygg på at vi kan levere avtalt kvalitet og frekvens til den prisen vi blir enige om.

Vår visjon og grunnleggende verdier
Kontakt oss i dag