Vi har høyt fokus på HMS. Alle våre ansatte er satt inn i gjeldende lover og regler og skal bære synlig ID-kort.