Renhold blir utført av mennesker og kvaliteten på utført renhold er til syvende og sist avhengig av hva renholderen presterer til enhver tid. Det er derfor viktig at vi som renholdsbedrift har etablert et kvaltitetssikringssystem, som hurtig fanger opp avvik slik at vi raskt kommer tilbake til avtalt kvalitetsstandard.Vi har sammen med Stamina som også er vår bedriftshelsetjeneste utviklet et WEB basert IK og HMS system som er tilpasset Fortuna Renhold og alle ansatte. I dette system blir blant annet avvik, melding om uønskete hendelser etc. innrapportert. I tillegg registrerer alle ansatte sin arbeidstid i dette system daglig.