Kort om...          
               
  Fortuna Renhold AS er et heleid norsk selskap som har spesialisert seg på renhold og kantinedrift, enten hver for seg eller i kombinasjonskontrakter.
Hovedkontoret ligger i Oslo. Arbeidsområdet er Oslo og Akershus.
Vår organisasjon er oversiktlig og effektiv. Korte beslutningslinjer, kunnskap om kundens behov og vilje til service gjør oss til en god og effektiv samarbeidspartner. Ledelsen i selskapet har lang erfaring fra kantine- og renholdsbransje.
Fortuna Renhold AS tar mål av seg til å være et alternativ i en bransje der velferd, trivsel, service og kvalitet er hovedproduktet.
Vi legger stor vekt på, og bruker mye resurser for, at vi skal ha dyktige og engasjerte medarbeidere i arbeid ute hos våre kunder. Vi legger stor vekt på oppfølging og kvalitetssikring av oppdragene, så vel mindre som større.
Når det gjelder IK mat og HMS har vi systemer som dekker dette. Fortuna Renhold ble i juni 2011 en godkjent Miljøfyrtårnbedrift og re-sertifisert i 2014.
Ved årsskifte 15/16 hadde vi 42 ansatte.
 
   
   
   
   
   
   
   
               
     
   
               
     
   
               
  Ta kontakt med oss på e-post eller telefon.  
               
 
Gasellebedrift 2011  Miljøfyrtårn logo
Rating logo Soliditet.no